Dyskusja nad książką „Traktat o złu”

Koło Naukowe Badania Religii serdecznie zaprasza na dyskusję nad książką „Traktat o złu”, która odbędzie się 9 kwietnia (środa) o godzinie 17:15 w sali obrad Rady Wydziału WFiS UMCS.

Koło Naukowe Badania Religii serdecznie zaprasza na dyskusję nad książką „Traktat o złu”. Gościem KNBR będzie autor książki, prof. Andrzej Niemczuk, który na początku spotkania wygłosi krótki (20-30 min.) wykład stanowiący streszczenie głównych tez jego pracy. Dyskusja odbędzie się 9 kwietnia (środa) o godzinie 17:15 w sali obrad Rady Wydziału WFiS UMCS (s. 4, parter), Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

    Aktualności

    Data dodania
    2 kwietnia 2014