Drzwi Otwarte 2022

Wydział Filozofii i Socjologii przygotował kilka atrakcji w ramach Drzwi Otwartych 2022. Szczegóły znajdują się poniżej.

Drzwi Otwarte 2022 to kolejna odsłona cyklu wydarzeń przeznaczonych dla maturzystów chcących rozpocząć edukację na wyższym szczeblu. Warsztaty, spotkania oraz wykłady będą miały formę hybrydową, tak jak w roku poprzednim. Wydział Filozofii i Socjologii przygotował kilka atrakcji dla osób, które są zainteresowane naukami filozoficznymi oraz socjologicznymi. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. Zainteresowanych konkretnym tematem, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego bezpośrednio pod programem wydziałowym.

 

 

10.00 – 11.15
Detektyw Marek - gra przygodowa

Typ: warsztat
Prowadzący: Koło KreaTyVni (grupa 1)

Miejsce: sala 201 / transmisja MS Teams

Zapisz się na wydarzenie przez formularz

Opis wydarzenia:

Wczuj się w rolę detektywa w ramach zdalnej gry przygodowej.
Będziecie ścigać wyjątkowo przebiegłego złodzieja, szukać tropów i wskazówek, starając się rozwikłać najbardziej zawiłe zagadki. Zapraszamy do wspólnej zabawy, połączonej z dużą dawką humoru, a przede wszystkim kreatywnym myśleniem i działaniem. 

10.00 – 10.45
Co młodym ludziom może dać filozofia

Forma: wykład
Prowadzący: dr Monika Malmon

Miejsce: transmisja MS Teams

Opis wydarzenia:

Filozofię można studiować, ale po co, przecież to nie ekonomia, prawo, informatyka, chemia ani żaden kierunek techniczny. Wymienione kierunki zapewniają absolwentom uczelni wyuczone kompetencje zawodowe czyniąc z nich np.: ekonomistów, prawników, inżynierów. A co daje filozofia? Na pozór mogłoby się wydawać, że nic, że jest to tylko dyscyplina akademicka do niczego niepotrzebna w dzisiejszych czasach. Skąd takie przekonanie? Często słyszymy lub sami głosimy stereotypy na temat filozofii, które nawet zagościły w przysłowiach np.: „chłopski filozof”, „grecki filozof”. A jednak powiem, że warto…

10.00 – 10.45
Relacje z mediami, czyli jak skutecznie zarządzać wizerunkiem w mediach

Forma: wykład
Prowadzący: dr Błażej Dyczewski

Miejsce: transmisja MS Teams

Opis wydarzenia:

Warsztaty dziennikarskie i PR w mediach - Zarządzanie w politykach publicznych to także kontakt z mediami. Do mediów można podejść w myśl zasady "Oni pytają, a ja odpowiadam" i żyć w przekonaniu, że nawet najgorsza informacja w mediach światowych jest dobrą informacją. Można też do mediów podejść ofensywnie i potraktować je jako pas transmisyjny twoich "Kluczowych Przesłań". Jak to zrobić? Wystarczy przyjść na webinar, a dowiesz się wszystkiego. Celem spotkania jest zaprezentowanie podstawowych technik komunikacji z mediami. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wejść w rolę Rzecznika Prasowego, Wójta, Burmistrza, czy Prezydenta i poznać tajniki kontaktów z mediami. 

10.00 – 14.00
Gra Filozoficzna

Typ: warsztat
Prowadzący: Koło Naukowe HOLON / I rok. Kognitywistyki
Miejsce: sala 101 / wejście MS Teams

Zapisz się na wydarzenie przez formularz

Opis wydarzenia:

Czy miałeś kiedyś wrażenie, że Twoje słowa już kiedyś wypowiedział ktoś bardzo mądry?
A gdybyś mógł wybrać swoje ulubione zdanie i dzięki niemu poznać, który z wielkich filozofów myślał podobnie?  Być może Sokrates, Platon, a może Kartezjusz lub Pascal myśleli właśnie tak, jak Ty! Spotkaj się stacjonarnie lub online ze studentami filozofii, kognitywistyki i kreatywności społecznej i przekonaj, jaki filozof czai się w Tobie i jak wiele miał światu do zaoferowania!

10.00 – 10.45 i 11.00 – 11.45
Obudź w sobie kreatywność – warsztat

Typ: warsztat
Prowadzący: Koło KreaTyVni (grupa 2)

Miejsce: sala 4

Zapisz się na wydarzenie przez formularz

Opis wydarzenia:

Czy wiesz, jak rozwijać innowacyjne myślenie? Chcesz nauczyć się przełamywać gotowe wzorce i świadomie korzystać z możliwości, jakie daje kreatywna postawa? Przyjdź na warsztaty kreatywności, które pomogą Ci rozbudzić i wykorzystać Twój własny potencjał. Sprawdź się w ekstremalnych zadaniach i potrenuj nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów. Obiecujemy, że intensywny trening twórczego myślenia nie przeszkodzi nam dobrze się bawić.

11.00 – 11.45
Zaburzenia depresyjne i lękowe w perspektywie kognitywistycznej

Przepraszamy, wykład odwołany z przyczyn osobistych.

11.00 – 11.45
Jak skutecznie kształtować swoje zdrowie? Zdrowy styl życia dla opornych

Forma: wykład
Prowadzący: mgr Anna Dudkowski-Sadowska

Miejsce: transmisja MS Teams

Opis wydarzenia:

W pierwszej części spotkania uczestnicy scharakteryzują swój styl życia, wykorzystując specjalnie skonstruowany arkusz. Następnie (w oparciu o przedstawione wyniki badań socjomedycznych) dokonają krytycznej oceny, identyfikując zachowania pro- i antyzdrowotne. Ostatni etap polega na opracowaniu indywidualnych modelowych scenariuszy stylu życia uczestników, uwzględniających konieczne modyfikacje (eliminacja zachowań antyzdrowotnych, wprowadzenie/utrwalenie zachowań korzystnych dla zdrowia).

12.00 – 12.45 i 13.00 – 13.45
Doświadczyć czyli uwierzyć? Gdy umysł płata figle

Typ: warsztat
Prowadzący: Koło Kognitywistyki

Miejsce: sala 4 / transmisja MS Teams

Zapisz się na wydarzenie przez formularz

Opis wydarzenia:

Czy doszukiwałeś/aś się kiedyś kształtów chmur na niebie? Dlaczego niektórzy widzą tę samą sukienkę niebiesko czarną, a inni biało złotą? Dlaczego widzimy ruch na płaskim obrazie? Chcesz dowiedzieć się, jak zwodzą cię twórcy muzyki do filmów? Chcesz się dowiedzieć, na jakie błędy poznawcze jesteś wystawiony/a każdego dnia? Daj wprowadzić się w świat iluzji! Uczestnicy zajęć będą mieli okazję z pomocą własnych umysłów przekonać się, że nie zawsze to, co wydaje się prawdą, rzeczywiście nią jest oraz poznać mechanizmy neurobiologiczne odpowiedzialne za taki stan/co o takich mechanizmach mówią badacze. W programie między innymi doświadczenie iluzji wzrokowych, słuchowych, popularnych, jak i tych całkiem niespodziewanych - interaktywnie!

12.00 – 12.45
Metafory w fizyce

Przepraszamy, wykład odwołany z przyczyn osobistych.

12.00 – 12.45
Polityka publiczna oparta na dowodach naukowych. Utopia czy realna perspektywa?

Forma: wykład
Prowadzący: mgr Andrzej Stawicki

Miejsce: transmisja MS Teams

Opis wydarzenia:

Zarządzanie publiczne we współczesnym, hiperzłożonym i dynamicznie zmieniającym się świecie staje się jednym z najważniejszych wyzwań. Przykładem mogą być ostatnie wydarzenia związane z koniecznością radzenia sobie z globalnym problemem, jakim jest pandemia Covid-19. Sytuacja ta pokazała, jak duże znaczenie w procesie podejmowania kluczowych decyzji ma rzetelna wiedza naukowa. Świadczy o tym także coraz popularniejszy trend w rozwoju nauk społecznych i praktyki życia publicznegojakim jest tzw. polityka oparta na dowodach (ang. Evidence Based Policies)
Podczas wykładu omówione zostaną nowoczesne metody i techniki badawcze wykorzystywane w Polsce i na świecie w celu wspierania realizacji polityk i programów publicznych. Uczestnicy poznają wybrane metody diagnozowania i prognozowania zjawisk i procesów społecznych, narzędzia służące ocenie i monitorowaniu różnego typu programów i interwencji publicznych oraz możliwości i potencjał wynikający z ich stosowania.
Na koniec prowadzący postara się odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule wykładu, które sugeruje, że mimo rozwoju nauki, potencjału i dostępności nowoczesnych narzędzi badawczych, praktyka życia społecznego wciąż pokazuje, że nie do końca możliwe jest podejmowania z ich wykorzystaniem w pełni racjonalnych i zawsze trafnych decyzji. Wskazane zostaną także główne uwarunkowania takiego stanu rzeczy.

13.00 – 13.45
Dlaczego robot nie wie jak się czuje? Sztuczna inteligencja – nadzieje i ograniczenia

Typ: wykład
Prowadzący: dr hab. Barbara Tomczyk

Miejsce: transmisja MS Teams

Opis wydarzenia:

Jakie są ograniczenia sztucznej inteligencji i co o tym mówią filozofowie z drugiej połowy XX wieku? Jeden z najpoważniejszych i najtrudniejszych do rozwiązania problemów przedstawił Johna Searle na przykładzie znanego eksperymentu myślowego Chiński Pokój. Filozof ten wnioskuje, że program komputerowy symulujący ludzkie procesy poznawcze nigdy nie osiągnie rozumienia i świadomości właściwych dla ludzi. Czy rzeczywiście można się z tym zgodzić? Podczas wykładu dowiecie się również, czym jest Test Turinga i co oznacza zdanie go przez program komputerowy. Czy możemy mówić wtedy o sztucznej inteligencji, która ma taki sam umysł jak człowiek? Jeśli nie, to co ją odróżnia od człowieka? Problem różnic pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją będzie omawiany między innymi na przykładzie programów sterujących automatycznymi samochodami, leczących pacjentów i będących asystentami w sklepach internetowych. Co wiedzą i czują takie programy? Do czego potrzebna jest świadomość?  Czy i pod jakimi warunkami można by w przyszłości przyznać sztucznej inteligencji prawa i obowiązki, które uczynią z niej podmiot równy człowiekowi? Jeśli interesuje was ta tematyka, zachęcamy do poszukania wspólnie z prowadzącym odpowiedzi na te i inne pytania.

13.00 – 13.45
Multimodalność w laboratorium
Przepraszamy, warsztat odwołany z przyczyn zdrowotnych.


Zapraszamy również na wystawy, które można będzie zobaczyć przez cały czas trwania Drzwi Otwartych:

"Klasyczne impresje”

Typ: wystawa
Prowadzący: Magdalena Sykut

Miejsce: hol Wydziału

Opis wydarzenia:

Martwa natura. Termin ten wywodzi się z Holandii, gdzie około 1650 roku w katalogach dzieł sztuk zaczęto notować dzieła, które określane były terminem stil-leven, co można tłumaczyć jako „nieruchome życie” albo „ciche życie”, czyli jako „nieruchomy model”. Jako odrębny gatunek rozwinęła się w XVII wieku głównie w malarstwie flamandzkim oraz holenderskim. Następnie stała się bardzo popularna w całej Europie Zachodniej.
Wiek XVIII to kontynuacja popularności martwej natury. Duże znaczenie miał w tym przypadku rozwój rokoko, czyli kwiecistego stylu dekoracyjnego – rokokowe rzeźby, porcelana, tapety czy tkaniny często prezentowały elementy martwej natury. Zmieniła się także tematyka obrazów – od religijnej symboliki martwa natura przeszła do bardziej przyziemnych tematów, między innymi do prezentowania produktów spożywczych, zastawy stołowej. Nie mącę cichego życia przedmiotów codziennego użytku, staram się utrwalić subiektywne, ulotne wrażenia, jakie na mnie wywierają. Przedstawione martwe natury odznaczająca się konwencjonalną poprawnością formy przy jednoczesnym zachowaniu spontanicznej ekspresji. Przedstawienia nie chcą nas szokować. Nie przekształcają rzeczywistości na swoją modłę, nie wciągają w labirynt podświadomości. W ich świecie czujemy się pewnie, może nawet swojsko.

Henryk Siemiradzki – polski przedstawiciel malarstwa akademickiego. Problemy społeczne na tle obrazów Henryka Siemiradzkiego

Typ: wystawa
Prowadzący: mgr Hlib Diakovskyi

Miejsce: hol wydziału

Opis wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy prac artystycznych upamiętniających niektóre obrazy Henryka Siemiradzkiego (a konkretnie: “Gra w kości”, “Rzymska sielanka”, “Odpoczynek” i “Za przykładem Bogów”) . Autorem wystawy (obrazów) jest mgr sztuk pięknych Hlib Diakovskyi, student II. roku filozofii UMCS, studia II stopnia.
Punktem wyjścia przy tworzeniu serii obrazów były problemy współczesnego świata, (kulturowe, ekologiczne…) wobec których nie można być obojętnym. Nie mniej istotna dla tworzenia obrazów była również fascynacja autora stylem akademickim Henryka Siemiradzkiego - słynnego polskiego artysty XIX wieku.
Wystawa ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na problemy światowe w zawoalowany sposób, nie narzucając niczego wprost. Obrazy reprezentują tzw. styl akademicki, związany ze współczesnymi nurtami sztuki malarskiej.

Formularz zgłoszeniowy na stronie 2

Zapisy na Drzwi Otwarte 2022 - Wydział Filozofii i Socjologii

Organizator Drzwi Otwartych UMCS 2022 informuje, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. W przypadku zainteresowania konkretnym tematem, prosimy o podanie liczby uczestników przy tytule wydarzenia na formularzu zgłoszeniowym.

Przekroczony termin zapisu na wydarzenie.

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2022