Dodatkowa Rekrutacja Erasmus+

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Filozofii i Socjologii, mają możliwość odbycia części swoich studiów w II semestrze roku akademickiego 2015/16 na uczelniach zagranicznych.

Dokumenty proszę składać do Koordynatora dra Marcina Rządeczki pok. 307 lub w razie jego nieobecności do Sekretariatu Instytutu Filozofii pok 105, do dnia 20.10.2015.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 22.10.2015 godz. 13.00 w pokoju nr 4 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału).

    Aktualności

    Data dodania
    15 października 2015