Diagnozy współczesności - III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

Serdecznie zapraszamy na III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne: „Diagnozy współczesności”, 12-13 listopada 2015, Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Lublin.

Seminarium służyć ma rozpoznaniu społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego, zbadaniu natury „symptomów” przejawiających się w kulturze w postaci kryzysów psychicznych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, uzależnień oraz nakreśleniu uwarunkowań społeczno-kulturowych dla tych problemów.

III OSF-P będzie się składało z wykładów, paneli i rozmów, a także wydarzeń towarzyszących w postaci warsztatów, szkoleń, prezentacji filmowych i działań artystycznych. Będzie Foucault, psychoedukacja, psycholiteratura, trialog, gry coachingowo-edukacyjne, analiza transakcyjna, dezintegracja pozytywna, PsychoKino i wiele innych wydarzeń.

Wśród zaproszonych Gości Prof. Andrzej Czernikiewicz, Prof Tadeusz Kobierzycki, Prof. Jadwiga Mizińska, Prof. Jarosław Fazan

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy pod adresem mailowym

Aktywnym uczestnikom zapewniamy udział w wybranych warsztatach oraz certyfikat uczestnictwa!

    Aktualności

    Data dodania
    17 lipca 2015