Certyfikowany kurs kompetencji społecznych

Kurs jest bezpłatny

Dowiedz się jak:

 • pełnić funkcje eksperta
 • wypracować kompromis
 • doradzać innym
 • posługiwać się mową ciała
 • pracować skutecznie w zespole
 • motywować innych
 • przekonywać innych
 • zarządzać zespołem

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie
 • nocleg w trakcie zjazdów
 • doświadczoną kadrę
 • materiały dydaktyczne

Warunki uczestnictwa:

 • wiek poniżej 29 r.ż.
 • miejsce zamieszkania - województwo lubelskie

  Aktualności

  Data dodania
  22 stycznia 2020