Bezpłatne warsztaty Design Thinking – zapisy

Zapraszamy studentów lubelskich uczelni do udziału w bezpłatnych warsztatach Design Thinking, organizowanych w ramach projektu „Przyjazny Uniwersytet”.

Na warsztatach:

 • poznasz metodę Design Thinking,
 • w kreatywny sposób wykorzystasz wiedzę i umiejętności ze studiów,
 • rozwiniesz kompetencje w zakresie myślenia projektowego,
 • nauczysz się pracować w zespole interdyscyplinarnym,
 • rozwiniesz twórcze myślenie, innowacyjne podejście do analizowanych zagadnień,
 • pobudzisz kreatywność,
 • nauczysz się patrzeć na zagadnienia z różnych perspektyw.

Prowadzący: 

dr inż. Aneta Tor-Świątek
Adiunkt w Katedrze Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Absolwentka Stanford University w ramach programu Top500 Innovators, gdzie została zainspirowana metodą Design Thinking. Naukowiec, dydaktyk, innowatorka, wynalazczyni, wielokrotnie nagradzana za swoje rozwiązania na międzynarodowych wystawach wynalazków. Twórca i koordynator Strefy Design Thinking w Lublinie, działającej przy Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Moderator warsztatów design thinking, m.in. podczas Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN, Design Thinking Week 2015, Zjazdu Absolwentów Top 500 Innovators 2015, Dni Otwartych Politechniki Lubelskiej oraz warsztatów organizowanych przez Strefę Design Thinking w Lublinie.

Katarzyna Skalska
Pedagog, doradca zawodowy i coach. Trenerka w problematyce związanej z niepełnosprawnością. Koordynatorka Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych, Członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współtworzy projekt „Przyjazny Uniwersytet”. Realizuje w praktyce wyzwania edukacji włączającej na poziomie szkoły wyższej. Zaangażowana w projekt coachingowy, którego celem jest przygotowanie studentów z niepełnosprawnością do rynku pracy. Doktorantka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół autonomii osób z niepełnosprawnością i edukacji.

Harmonogram:

 • 01.03.2017 do 15.03.2017 - rekrutacja na warsztaty (online)
 • 24.03.2017 do 25.03.2017 - warsztaty Desing Thinking (Dom Studencki BABILON, ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin)
 • kwiecień 2017 - prezentacja wydarzenia zaprojektowanego w czasie warsztatów podczas Festiwalu Pozytywnej Energii

Rekrutacja

Jeżeli jesteś studentem lubelskiej uczelni i chcesz wziąć udział w warsztatach, wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

  Aktualności

  Data dodania
  9 marca 2017