Ankiety Oceny Zajęć za semestr zimowy roku ak. 2020/2021

Szanowni Państwo Studenci,

w związku z faktem, że do dnia 28 lutego możecie Państwo jeszcze wypełniać w systemie USOS Ankiety Oceny Zajęć za semestr zimowy roku ak. 2020/2021, zachęcam gorąco osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, do wykorzystania tej możliwości. Ankiety te są w pełni anonimowe. Ich wyniki będą stanowiły postawę do oceny jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszym Wydziale. Jednocześnie będą one podstawą do podejmowania na Wydziale konkretnych działań służących doskonaleniu kształcenia i usuwaniu ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Jest rzeczą zrozumiałą, że te ankiety będą mogły tym bardziej spełnić tę rolę, im bardziej będą reprezentatywne. Dlatego proszę Państwa o odpowiedzialne podejście w tej sprawie.

Z życzeniami sukcesów w nowym semestrze Leszek Kopciuch dziekan WFiS

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2021