Ankieta Oceny Zajęć dla semestru zimowego 2014/2015

Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Rozpoczyna się kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 2 lutego 2015 r. do końca miesiąca możecie ocenić sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych oferowanych przez UMCS.

Podczas rekrutacji każdy z Was zostawił swój adres e-mail w systemie IRK. Wykorzystaliśmy te dane i rozesłaliśmy Wam zaproszenia do wypełnienia Ankiety. Wystarczy kliknąć w podany link i ocenić zajęcia. Pamiętajcie, że udział w badaniu jest dobrowolny, a wszystkie udzielane odpowiedzi są poufne. Sami decydujecie, kiedy i gdzie wypełnicie ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 15 minut wolnego czasu.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej, a jej wyniki nie są obojętne wykładowcom oraz władzom Wydziałów i Uniwersytetu. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym kursie. Dzięki temu nasz Uniwersytet stale zmienia się dla Was na lepsze.

Jeżeli nie otrzymałeś od nas e-maila o ankiecie, wyślij swoje dane (tj.: adres e-mail, pełną nazwę kierunku studiów, informację o roku studiów, stopniu i specjalności) na adres: sjk@umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2015