Andrzej Kapusta - Szaleństwo i sztuka: granice rozumienia - Sztuka i filozofia | wykład #3

Studia nad twórczością pacjentów szpitali psychiatrycznych pokazują, że problemy z radzeniem sobie z życiem i trudności w komunikowaniu się z innymi, obniżają szanse na sukces na polu sztuki. Z drugiej strony, powiązanie geniuszu i szaleństwa ma swoją długą tradycję. Szczególnie interesujące są koncepcje upatrujące źródeł kreatywności w temperamencie maniakalno-depresyjnym i wzajemnym przenikaniu się doznania pełni energii z wrażliwością egzystencjalną oraz schizofrenicznym spektrum i towarzyszącą mu twórczą alienacją.

22.05.2014 (czwartek), godz. 19.00, wstęp wolny
Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Dr hab. Andrzej Kapusta, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS; absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1993), doktorat z filozofii na UMCS (1999); autor książek: Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (UMCS, Lublin 2002) oraz Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (UMCS, Lublin 2010). Habilitacja w dziedzinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Zainteresowania naukowe: teoria wiedzy, antropologia, filozofia medycyny, psychiatrii i psychologii, bioetyka.

Wykłady z cyklu „Sztuka i filozofia” są próbą pokazania tego, jaki jest wpływ nurtów filozoficznych na sztukę i odwrotnie, w jaki sposób zagadnienia związane z twórczością i działalnością artystyczną podejmowane są przez teoretyków myśli społecznej i humanistycznej.

    Aktualności