Akt nominacyjny dla prof. Włodzimierza Piątkowskiego

Z przyjemnością informujemy, że 21 marca 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr. hab. Włodzimierzowi Piątkowskiemu, prof. UMCS. We wrześniu 2022 roku Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zespołu Nauk Społecznych, podjęło jednogłośną decyzję o wystąpieniu do Prezydenta RP o nadanie prof. Piątkowskiemu tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. W listopadzie prezydent oficjalnie nadał mu tytuł profesora, czego zwieńczeniem była wyżej wspomniana uroczystość wręczenia nominacji.

Prof. Włodzimierz Piątkowski jest Kierownikiem Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności i autorem ponad 200 publikacji naukowych, szeroko cytowanych na całym świecie. W sferę jego zainteresowań naukowych wchodzi socjologia zdrowia i promocji zdrowia, socjologia medycyny, socjologia lecznictwa niemedycznego, ekosocjologia. W roku 1990 został wybrany na koordynatora działalności Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce, a w 2001 r. objął funkcję przewodniczącego Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, którą pełnił do stycznia 2013 roku. 7 stycznia 2014 roku został wyróżniony indywidualną nagrodą naukową im. E. Prosta przyznawaną przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe, a w 2019 roku odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2023