ABSOLUTORIA UMCS 2018

Władze Uczelni oraz Fundacja Absolwentów UMCS zapraszają studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się w czerwcu 2018 roku.

Absolutoria dają studentom możliwość przeżycia symbolicznego i na długo zapadającego w pamięć momentu ukończenia nauki w UMCS. Uroczystości odbywają się w aulach uniwersyteckich, podczas których ubrani w togi i birety studenci kończący swą edukację, żegnają się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów.

Udział w wydarzeniu biorą także zaproszeni przez uczestników goście - rodziny i znajomi. W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły nastrój, towarzyszą im chwile radości i wzruszeń. Dzięki nim zakończenie studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu. 

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych w UMCS. Absolutoria to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też mogą wziąć w nich udział nie tylko osoby, które już ukończyły studia, ale wszyscy studenci ostatniego roku studiów niezależnie, czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Zapisy na tegoroczne uroczystości rozpoczną się 4 kwietnia i potrwają do 30 kwietnia 2018 r. Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS.

Miejsce i terminy uroczystości (terminy zostały  uzgodnione i zaakceptowane przez Władze Uczelni):

Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego 
16.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Humanistyczny

Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji

 • 22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Chemii
 • 22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • 22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Artystyczny
 • 22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Biologii i Biotechnologii
 • 22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Filozofii i Socjologii
 • 22.06.2018, godz. 12:00 – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • 23.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • 29.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji (podział na kierunki po zapisach)
 • 30.06.2018, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji (podział na kierunki po zapisach)
 • 06.07.2018, godz. 11:00  – Wydział Politologii

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: absolutoriaumcs@faumcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 666-393-829.

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2018 znajdują się również na stronie Fundacji Absolwentów UMCS: http://faumcs.pl/projekty/absolutoria-umcs/absolutoria-2018/

Zachęcamy także do obejrzenie spotu promującego Absolutoria 2018!

https://www.youtube.com/watch?v=LVc2JD-b4XU

Starostowie, którzy nie byli obecni na spotkaniu organizacyjnym ws. Absolutoriów, proszeni są o kontakt z koordynatorem Absolutoriów (e-mail:absolutoriaumcs@faumcs.pl; tel.:666-393-829).

 

  Aktualności

  Data dodania
  8 marca 2018