Absolutoria UMCS 2017 – zaproszenie do uczestnictwa

Władze Uczelni oraz Fundacja Absolwentów UMCS zapraszają studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się w maju i czerwcu 2017 roku.

Absolutoria dają studentom możliwość przeżycia symbolicznego i zapadającego w pamięć momentu ukończenia nauki na UMCS. Uroczystości, podczas których ubrani w togi i birety studenci kończący swą edukację, żegnają się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów, odbywają się w aulach uniwersyteckich.

Udział w wydarzeniu biorą także zaproszeni przez uczestników goście – rodziny i znajomi. W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły nastrój, towarzyszą im chwile radości i wzruszeń. Dzięki nim zakończenie studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu.

Kto może wziąć udział w Absolutoriach?

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na UMCS.

Absolutoria to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też mogą wziąć w nich udział nie tylko osoby, które już ukończyły studia, ale wszyscy studenci ostatniego roku studiów, niezależnie od terminów egzaminów lub obrony pracy dyplomowej.

Opłata

Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Zapisy

Zapisy na tegoroczne uroczystości rozpoczną się 10 kwietnia i potrwają do 30 kwietnia 2017 r. Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS.

Harmonogram

Poniżej znajduje się harmonogram uroczystości. Jednocześnie informujemy, iż może on ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco. Terminy zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Władze Uczelni.

Harmonogram uroczystości:

 • 26.05.2017, godz. 15:30 – Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • 02.06.2017, godz. 12:00, 15:00 – Wydział Politologii
 • 09.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • 10.06.2017, godz. 10:00 – Wydział Humanistyczny
 • 24.06.2017, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji
 • 30.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kontakt

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail absolutoriaumcs@faumcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 513 821 692. Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2017 znajdują się również na stronie Fundacji Absolwentów UMCS.

Starostowie, którzy nie byli obecni na spotkaniu organizacyjnym ws. Absolutoriów, proszeni są o kontakt z koordynatorem Absolutoriów (e-mail: absolutoriaumcs@faumcs.pl, tel. 513 821 692).

  Aktualności

  Data dodania
  14 marca 2017