15. numer kwartalnika Kultura i Wartości

Ukazał się online 15. numer kwartalnika „Kultura i Wartości”. Czasopismo znalazło się na liście ministerialnej.

Zapraszamy do lektury i nadsyłania propozycji własnych tekstów (artykułów, sprawozdań, recenzji, komentarzy).

    Aktualności

    Data dodania
    23 grudnia 2015