„Solidarni z Białorusią” - dodatkowe stypendia

W porozumieniu z NAWA oraz KRASP, uprzejmie informujemy o dodatkowej puli miejsc stypendialnych z inicjatywy „Solidarni z Białorusią” działanie „Solidarni ze studentami”.

 

Informujemy, że studenci z Białorusi, studiujący na naszym wydziale, mogą ubiegać się o dodatkowe stypendia.

Zasady i warunki przyznania stypendium:

 • stypendia dla obywateli Białorusi przyznawane są na rozpoczęcie studiów lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim
 • stypendia będą wypłacane przez okres maksymalnie 10 miesięcy
 • kandydat może aplikować o stypendium na wszystkie kierunki studiów w trybie stacjonarnym bezpośrednio na wybraną uczelnię deklarując realizację studiów
 • rekrutacja kandydatów odbywa się bezpośrednio na uczelniach


Prosimy o składanie wniosków w Dziekanacie WFiS,
drogą mailowa na adres: wfis@umcs.pl
w terminie do 26 listopada 2020 r.
(czwartek)

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko stypendysty
 • nazwę uczelni
 • kierunek studiów
 • stopień studiów
 • adres e-mail.

oraz

jednocześnie zarejestrować się w systemie teleinformatycznym NAWA

zgodnie ze schematem, zawierającym kompleksową instrukcję do logowania i wypełniania wniosku dla studentów: https://nawa.gov.pl/images/users/629/Solidarni_ze_studentami_instrukcja_skladanie_wniosku.pdf


Zamknięcie rejestracji w systemie NAWA
nastąpi 27 listopada 2020 r.

  Aktualności

  Data dodania
  20 listopada 2020