„Kultura i Wartości” - nowy numer już w sieci.

Ukazał się kolejny numer półrocznika „Kultura i Wartości”. W numerze, oprócz autorów polskich, piszą m.in. Hans Lenk, Jose Maria Ariso, Gerardo Sastre, Vladimer Luarsabishvili, Marta Nogueroles.

Artykuły numeru: https://journals.umcs.pl/kw/issue/view/467/showToc

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (do roku 2017 ukazywało się jako kwartalnik). Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2020