“E-Health & Subsidiarity: A philosophical and sociological perspective”

W imieniu pracowników Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Instytutu Socjologii UMCS oraz RIPPLE – Research in Political Philosophy and Ethics Leuven (Uniwersytet KU Leuven) serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym “E-Health & Subsidiarity: A philosophical and sociological perspective”, który rozpocznie się 11 maja 2022 r. o godzinie 9:40.

11 maja 2022 r. o godzinie 9:40

Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formule hybrydowej: stacjonarnie w AULI Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz online za pośrednictwem MS Teams - link do spotkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem (zarówno online jak i stacjonarnie) w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod tym adresem: https://forms.gle/amScsZtpUDFeRgiq6

Spotkanie jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu "REINITIALISE". Dyskusji zostaną poddane kwestie: obowiązywania zasady pomocniczości w rozwoju  nowych technologii w obszarach zdrowia, choroby i medycyny; dostępność nowych technologii dla obywatela; potencjalne zagrożenie wykluczeniem społecznym i medykalizacja.

Perspektywa e-zdrowia wymaga refleksji nad tożsamością poznawczą socjologii zdrowia i medycyny, pogłębionej analizami filozoficznymi oraz odwołania do badań antropologicznych. Ujawnia się konieczność sprecyzowania podstaw normatywnych i pojęciowych zasady pomocniczości oraz zrozumienia roli nowych technologii w procesach leczenia. W tym nowym kontekście zmieniają się m.in. procesy medykalizacji, potencjał Programu Domowej Opieki Medycznej w opiece nad pacjentami starszymi, czy też rola organizacji pozarządowych.

Projekt "REINITIALISE" jest finansowany z programu Horyzont 2020, program Twinning. Głównymi założeniami projektu są wzmocnienie jakości badań i potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT), w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału technologii ze świadomością ich etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru. Projekt koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

PROGRAMME

09:40 - 09:45

Invitation - Włodzimierz Piątkowski | UMCS

09:45 - 10:15

Introduction: Sociology of health and medicine at the Maria Curie-Skłodowska University. Building the cognitive identity of the discipline,
Włodzimierz Piątkowski | UMCS

10:15 - 11:30

Presentation Two alternatives to subsidiarity,
Helder De Schutter | KU Leuven

Presentation Ethnographies of e-health. Exploring the potentiality of anthropological research projects,
Anna Witeska-Młynarczyk | University of Warsaw

Presentation Medicalization and e-health,
Michał Nowakowski | UMCS

Discussants: Alessia Bertolazzi | UniMC; UMCS; Francois Boucher | KU Leuven

Coffee break (11:30 - 11.45)

11:45 - 13:00

Presentation Potential of Home Medical Care Program in the care of elderly patients,
Mateusz Szeląg | Department of Analyses and Strategy - Ministry of Health; Anna Dudkowski-Sadowska | UMCS

Presentation The impact of defining the target group on the effective functioning of e-health tools,
Ewelina Ostrowska | UMCS

Presentation Understanding the Role of Continence Care Technology in Nursing Homes,
Hannelore Strauven | KU Leuven

Discussants: Marcin Rządeczka | UMCS, Błażej Dyczewski | UMCS

Lunch Break (13:00 - 14:15)

14:15 - 15:30

Presentation Federalism, health care and data,
Francois Boucher | KU Leuven

Presentation Exploring the normative foundations and conceptual distinctions of Subsidiarity,
Colin Rowe | KU Leuven

Presentation E-Health and subsidiarity - The role of solidarity organizations,
Andrzej Juros | UMCS

Discussant: Marcin Moskalewicz | UMCS; Valeria Quaglia | UniMC

Program do pogrania w formie PDF - link.

    Aktualności

    Data dodania
    11 maja 2022