Doroczna konferencja International Network for Philosophy and Psychiatry

W dniach 21-23 października odbyła się doroczna konferencja Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej z udziałem Macieja Wodzińskiego.

Konferencja INPP 2019 odbyła się w dniach 21-23.10.2019 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zgromadziła licznych naukowców prowadzących badania na styku dyscyplin filozofii oraz psychiatrii, w tym najbardziej uznane autorytety, takiej jak: prof. Bill Fulford, prof. Thomas Fuchs czy prof. Louis Sass.

Prezentowany podczas konferencji referat w języku angielskim pt.  "Autism spectrum disorders - social stereotypes and limits of expert knowledge" dotyczył nakreślenia problematyki, głównych pytań i celów badawczych podejmowanych w ramach grantu.

Dyskusja, jaka wywiązała się po referacie pozwoliła na uściślenie kilku ze stosowanych w ramach badań pojęć oraz nawiązanie istotnych kontaktów, zarówno w krajowych jak i zagranicznych instytucjach, prowadzących badania w docelowej dyscyplinie.

Poniżej znajduje się abstrakt wystąpienia konferencyjnego.

 

 

Zdjęcie pochodzi z archiwum Organizatora konferencji Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne:

https://osfp.org.pl/inpp2019gallery-panels/

    Aktualności

    Autor
    Maciej Wodziński
    Data dodania
    19 stycznia 2020