Asystent Dyrektora Instytutu Socjologii, pok. 26 
mgr Agnieszka Pawłowicz 
e-mail:  instsoc@poczta.umcs.lublin.pl 
tel.: 81 537 28 88

Urlop wypoczynkowy:
od 21 lipca do 6 sierpnia


Asystent Dyrektora Instytutu Filozofii, pok. 105 
mgr inż. Małgorzata Oleszczuk 
e-mail:  instfil@bacon.umcs.lublin.pl    
tel.: 81 537 54 81

Urlop wypoczynkowy:
od 9 do 27 sierpnia


Kierownik administracji wydziałowej, pok. 9
mgr Magdalena Białkowska
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl
e-mail: wfis@umcs.pl
tel.: 81 537 27 72

Urlop wypoczynkowy:
od 26 lipca do 6 sierpnia oraz od 16 do 20 sierpnia


Asystent Dziekana, pok. 8 
Stanowisko ds. obsługi doktorantów, pok. 8 
mgr Anna Szlachetka 
e-mail:  anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl 
tel.: 81 537 54 79

Urlop wypoczynkowy:
od 9 do 27 sierpnia


Stanowisko ds. finansów i zamówień publicznych, pok. 31 
mgr inż. Monika Wrona 
e-mail:  monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl 
tel.: 81 537 27 11

Urlop wypoczynkowy:
od 12 do 23 lipca oraz od 9 do 13 sierpnia


Stanowisko ds. informacji i promocji, pok. 6a 
mgr Tomek Poslada 
e-mail: tomasz.poslada@umcs.pl 
tel.: 81 537 27 13

Urlop wypoczynkowy:
od 9 do 13 sierpnia


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 30 
mgr inż. Katarzyna Jaraszek

Kierunki:

  • Europeistyka studia I stopnia i II stopnia
  • Filozofia studia I stopnia i II stopnia
  • Kreatywność społeczna studia I stopnia

e-mail: katarzyna.jaraszek@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 93

Urlop wypoczynkowy:
od 8 do 23 lipca


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 32 
mgr Izabela Soleniec

Kierunki:

  • Kognitywistyka studia I stopnia i II stopnia
  • Socjologia studia I stopnia i II stopnia
  • Zarządzanie w politykach publicznych studia I stopnia

e-mail: izabela.soleniec@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 28 23

Urlop wypoczynkowy:
od 2 do 20 sierpnia


Stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia, pok. 6
mgr Karolina Pierścińska 
e-mail: karolina.pierscinska@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 57 95

Urlop wypoczynkowy:
od 2 do 20 sierpnia


Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w Instytucie Filozofii i Instytucie Socjologii 
mgr inż. Emil Bartkiewicz 
e-mail:  e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 28 24

Urlop wypoczynkowy:
od 26 lipca do 13 sierpnia


Pracownik inżynieryjno-techniczny, pok. 344
mgr Sylwia Ścibak
e-mail: sylwia.scibak@umcs.pl
tel.: 81 537 28 16 

Urlop wypoczynkowy:
od 19 do 30 lipca


Adres pocztowy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin