Podziękowanie Panu Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu za wieloletnią pracę na WFiS

24.10.2014

Galiera z uroczystości podziękowania Panu Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu za wieloletnią pracę dla Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

fot. Krzysztof Trojnar