List of Courses for Erasmus Students (2019/20)

Course Lecturer  Type 
 Hours 
 ECTS  
 Semester 
What Are the Limits of Human Rationality prof. dr hab. Marek Hetmański LE 30 4 summer
Problems in Philosophy of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 4 winter
Sociology of Science dr hab. Artur Koterski SEM 30 4 summer
Philosophy as Therapy dr hab. Andrzej Kapusta LE 30 4 winter
Human Behavior and Decision-Making dr hab. Andrzej Kapusta LE 30 4 summer
Introduction to Cognitive Science dr Piotr Konderak LE 30 4 winter
Philosophy of Mind dr Piotr Konderak LE 30 4 winter
Introduction to Evolutionary Biology dr Marcin Rządeczka LE 30 4 winter/summer
Animal Communication and Cognition dr Marcin Rządeczka LE 30 4 winter/summer
Introduction to Evolutionary Psychology dr Marcin Rządeczka LE 30 4 winter/summer
Introduction to Biological Psychology dr Marcin Rządeczka
LE 30 4 winter/summer
 Using Bootstrap, JavaScript and Angular for Data Presentation  dr Marcin Rządeczka LE 30 4 winter/summer
Introduction to Bioinformatics dr Marcin Rządeczka LE 30 4 winter/summer
Main Problems of Philosophy of Perception

dr hab. Paweł Sikora

SEM 30 4 summer
Sociology of Religion

dr hab.Krzysztof Kosior, prof. UMCS

LE 30 4 summer
Introduction to the Study of Religion dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS LE 30 4 summer

Bioética. Problemas y retos

dr hab. Krzysztof Polit, prof. UMCS LE 30 4 winter

Estética contemporánea

dr hab. Krzysztof Polit, prof. UMCS LE 30 4 summer
Michel Foucault’s Epistemology dr hab. Paweł Bytniewski LE 30 4 summer
Elements of a Theory of Hermeneutic Experience dr hab. Paweł Bytniewski LE 30 4 summer

Studenci

Rekrutacja kandydatów chcących wziąć udział w programie Erasmus+ (2019/2020) na Wydziale Filozofii i Socjologii odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w pok. 307.

Program LLP/Erasmus umożliwia wyjazdy naukowe za granicę. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Pracownicy

Pracownicy składają podania o wyjazd Erasmus na przyszły semestr do 30 września. Istnieją mozliwości nawiązania nowych kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania:


Kontakt:

  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Filozofii: dr Marcin Rządeczka, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 307, tel. (81) 537-27-15, adres e-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl.
  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Socjologii: dr Dominika Polkowska, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 27 lub 108, tel. (81) 537-28-83,  adres e-mail: dominika.polkowska@poczta.umcs.lublin.pl.