List of Courses for Erasmus Students (2020/21)

Course Lecturer  Type 
 Hours 
 ECTS  
 Semester 
What Are the Limits of Human Rationality prof. dr hab. Marek Hetmański LE 30 5 winter
Michel Foucault’s Epistemology  dr hab. Paweł Bytniewski  LE 30 5 summer 
Elements of a Theory of Hermeneutic Experience   dr hab. Paweł Bytniewski  LE  30 5  summer
Introduction to Information Technology dr hab. Piotr Giza LE 60 5 winter
Python Programming dr hab. Piotr Giza LE 30 5 winter/summer
AI Programming dr hab. Piotr Giza LE 30 5 summer

Image Manipulation in GIMP

dr hab. Jacek Gurczyński LE 30 5 winter/summer
Introduction to CMS in Wordpress dr hab. Jacek Gurczyński LE 30 5 winter/summer
Cloud computing dr hab. Jacek Gurczyński LE 30 5 winter/summer
Philosophy as Therapy dr hab. Andrzej Kapusta  LE 30 5  winter
 Human Behavior and Decision-Making dr hab. Andrzej Kapusta LE 30 5 summer 
Humanisms, Radical Humanisms, Transhumanisms in European Thought dr hab. Tomasz Kitliński LE 30 5 summer
The Sign, the Conscious and the Unconscious according to Julia Kristeva dr hab. Tomasz Kitliński LE 30 5 summer
Introduction to Cognitive Science dr hab. Piotr Konderak LE 30 5 winter
Philosophy of Mind dr hab. Piotr Konderak LE 30 5 winter
Cognitive Modelling dr hab. Piotr Konderak LE 30 5 summer
Sociology of Religion dr hab.Krzysztof Kosior LE 30 5 summer
Introduction to the Study of Religion dr hab.Krzysztof Kosior LE 30 5 summer
Problems in Philosophy of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 5 winter
Sociology of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 5 summer
Bioética. Problemas y retos dr hab. Krzysztof Polit LE 30 5 summer
Estética contemporánea dr hab. Krzysztof Polit LE 30 5 winter
Main Problems of the Philosophy of Perception dr hab. Paweł Sikora  LE 30 5 summer
Psychology and Religion dr Grzegorz Polak LE 30 5 winter/summer
Philosophy of Religion. An Introduction dr Grzegorz Polak LE 30 5 winter/summer
Philosophy. General Introduction dr Grzegorz Polak LE 30 5 winter/summer
Global Philosophy. East and West dr Grzegorz Polak LE 30 5 winter/summer
Introduction to Evolutionary Biology dr Marcin Rządeczka LE 30 5 winter
Animal Communication and Cognition dr Marcin Rządeczka LE 30 5 winter
Foundations of Evolutionary Psychology dr Marcin Rządeczka LE 30 5 winter
Introduction to Biological Psychology dr Marcin Rządeczka
LE 30 5 winter
Introduction to Java Programming dr Marcin Rządeczka LE 30 5 winter
JavaScript and Angular for SPA  dr Marcin Rządeczka LE 30 5 winter
Introduction to Bioinformatics dr Marcin Rządeczka LE 30 5 winter
Recent trends in philosophy of mind dr Marcin Trybulec LE 30 5 summer

Studenci

Rekrutacja kandydatów chcących wziąć udział w programie Erasmus+ 2020/2021 na Wydziale Filozofii i Socjologii odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz. 13.00 w pok. 307.

Program LLP/Erasmus umożliwia wyjazdy naukowe za granicę. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Pracownicy

Pracownicy składają podania o wyjazd Erasmus na przyszły semestr do 30 września. Istnieją mozliwości nawiązania nowych kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania:


Kontakt:

  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Filozofii: dr Marcin Rządeczka, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 307, tel. (81) 537-27-15, adres e-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl.
  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Socjologii: dr Dominika Polkowska, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 27 lub 108, tel. (81) 537-28-83,  adres e-mail: dominika.polkowska@poczta.umcs.lublin.pl.