List of Courses for Erasmus Students (2019/20)

Course Lecturer  Type 
 Hours 
 ECTS  
 Semester 
What Are the Limits of Human Rationality prof. dr hab. Marek Hetmański LE 30 6 summer
Michel Foucault’s Epistemology  dr hab. Paweł Bytniewski  LE 30 6 summer 
Elements of a Theory of Hermeneutic Experience   dr hab. Paweł Bytniewski  LE  30 6  summer
Introduction to Information Technology dr hab. Piotr Giza LE 60 6 winter
Python Programming 1 dr hab. Piotr Giza LE 30 6 winter
Image Manipulation in GIMP dr hab. Jacek Gurczyński LE 30 6 winter/summer
Introduction to CMS in Wordpress dr hab. Jacek Gurczyński LE 30 6 winter/summer
Cloud computing dr hab. Jacek Gurczyński LE 30 6 winter/summer
Philosophy as Therapy dr hab. Andrzej Kapusta  LE 30  6  winter
 Human Behavior and Decision-Making  dr hab. Andrzej Kapusta LE 30 6 summer 
Introduction to Cognitive Science dr hab. Piotr Konderak LE 30 6 winter
Philosophy of Mind dr hab. Piotr Konderak LE 30 6 winter
Sociology of Religion dr hab.Krzysztof Kosior LE 30 6 summer
Introduction to the Study of Religion dr hab.Krzysztof Kosior LE 30 6 summer
Problems in Philosophy of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 6 winter
Sociology of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 6 summer
Bioética. Problemas y retos dr hab. Krzysztof Polit LE 30 6 summer
Estética contemporánea dr hab. Krzysztof Polit LE 30 6 winter
Main Problems of the Philosophy of Perception dr hab. Paweł Sikora  LE 30 6 summer
Eastern Psychology Mind, Self and Personal Development in India and China dr Grzegorz Polak LE 30 6 winter/summer
Introduction to Evolutionary Biology dr Marcin Rządeczka LE 30 6 winter/summer
Animal Communication and Cognition dr Marcin Rządeczka LE 30 6 winter/summer
Foundations of Evolutionary Psychology dr Marcin Rządeczka LE 30 6 winter/summer
Introduction to Biological Psychology dr Marcin Rządeczka
LE 30 6 winter/summer
Introduction to Java Programming and the Concept of OOP dr Marcin Rządeczka LE 30 6 winter/summer
 Bootstrap, JavaScript and Angular in Practice  dr Marcin Rządeczka LE 30 6 winter/summer
Introduction to Bioinformatics with ROSALIND dr Marcin Rządeczka LE 30 6 winter/summer

Studenci

Rekrutacja kandydatów chcących wziąć udział w programie Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020 na Wydziale Filozofii i Socjologii odbędzie się 21 października 2019 r. o godz. 11.30 w pok. 307.

Program LLP/Erasmus umożliwia wyjazdy naukowe za granicę. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Pracownicy

Pracownicy składają podania o wyjazd Erasmus na przyszły semestr do 30 września. Istnieją mozliwości nawiązania nowych kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania:


Kontakt:

  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Filozofii: dr Marcin Rządeczka, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 307, tel. (81) 537-27-15, adres e-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl.
  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Socjologii: dr Dominika Polkowska, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 27 lub 108, tel. (81) 537-28-83,  adres e-mail: dominika.polkowska@poczta.umcs.lublin.pl.

Image Manipulation in GIMP