Zasoby elektroniczne z zakresu filozofii i socjologii: oferta Biblioteki UMCS

Biblioteka UMCS umożliwia dostęp do zasobów elektronicznych z zakresu dyscyplin filozofii i socjologii.

  • Filozofia - 29 licencjonowanych,  naukowych baz zasobów elektronicznych z dostępem pełnotekstowym z zakresu filozofii dostępnych dla pracowników i studentów UMCS. >>>
  • Socjologia - 31 licencjonowanych,  naukowych baz zasobów elektronicznych z dostępem pełnotekstowym z zakresu politologii i socjologii dostępnych dla pracowników i studentów UMCS. >>>

Uwaga! Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS. Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego. 
Przy logowaniu należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło konta bibliotecznego. 
Połączenie z sieci UMCS nie wymaga logowania!

Zasady korzystania z licencjonowanych E-zasobów

    Aktualności

    Data dodania
    4 lutego 2019