Warsztat Laboratorium doświadczenia i odzwierciedlenia

Jesteś zainteresowany/a samopoznaniem, samorozwojem, pracą nad relacjami oraz wiedzą z zakresu badań nad poznaniem? Masz szansę uczestniczyć w niepowtarzalnym spotkaniu organizowanym przez Przyjazny Uniwersytet 5.

Podczas warsztatu zaproponujemy kilka praktycznych ćwiczeń bazujących na pierwszoosobowym opisie ludzkiego doświadczenia. Chcemy prześledzić momenty zmian i punkty zwrotne w doświadczaniu, opierając się na wzajemnych interakcjach i odzwierciedleniach. Nasze badania koncentrują się wokół doświadczenia podmiotowości, relacyjności, empatii, możliwości wzajemnego rozumienia się. Fundamentem projektu jest doświadczenie terapeutyczne zaś kontekstem teoretycznym teoria psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowa, która należy do podejść fenomenologicznych oraz filozofia Merleau – Ponty'ego.

Warsztat jest skierowany do osób, które:
- chcą pogłębiać wiedzę na bazie własnego doświadczenia
- chcą rozwijać kompetencję budowania kontaktu z innymi
- są zainteresowane zdobyciem wiedzy o tym, w jaki sposób pojęcia i kategorie z obszarów fenomenologii, neurokognitywistyki i antropologii doświadczenia przekładają się na codzienne interakcje czy praktykę terapeutyczną.

Warsztaty prowadzi Agnieszka Brejwo – psycholog, psychoterapeutka. Zrealizowała wielokrotnie warsztaty dla studentów oraz warsztaty filozoficzno-fenomenologiczne dla terapeutów. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Obecnie studiuje filozofię w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego, Ośrodku leczenia uzależnień dla nastolatków i młodych dorosłych oraz Domu dla seniora. Aktualnie pracuje w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego oraz prowadzi prywatną praktykę. Współpracuje z Fundacją OSFP, Ośrodkem INTRA oraz międzynarodową siecią INPP.

 

Czas: wtorek, 17 grudnia, 14:15 - 17:15

miejsce: Dom Studencki Babilon, Idziego Radziszewskiego 17, Sala 116

Opieka merytoryczna nad warsztatem - dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS)

Zapisy:
justyna.rynkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

kontakt merytoryczny: Agnieszka Brejwo agnieszka.brejwo@yahoo.com

Jesteśmy również na Facebook'u.

Partnerem wydarzenia jest Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Działanie finansowane z Funduszu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Patronat wydarzenia  Fundacja OSFP

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2019