VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Konferencja EPISTEME jest kontynuacją inicjatywy realizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wydarzenie jest wyjątkowym spotkaniem, podczas którego Uczestnicy i zaproszeni Goście skupią swoją uwagę nad zagadnieniami dotyczącymi filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Wzorem poprzednich edycji, ideą Konferencji jest rzetelna, akademicka dyskusja, której celem jest aktualizacja oraz promocja filozofii jako nauki.

Czas i miejsce konferencji

26-27 maja 2018 r., Wydział Filozofii i Socjologii w Lublinie

Goście Honorowi

Pan dr hab. Cezary Mordka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który wygłosi wykład pt.: „Struktura i funkcje emocji”;

Pan dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski, który wygłosi wykład pt.: „Normatywny status identyczności podmiotu”.

Do kogo kierowana jest Konferencja?

Zaproszenie do udziału adresujemy do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii. Wierzymy, że organizowana po raz siódmy Konferencja EPISTEME, która na stałe zapisała się w kalendarz wydarzeń popularyzujących filozofię, także tym razem będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz wygłoszenia referatów w przyjaznej, naukowej atmosferze.

Program konferencji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencja-episteme.pl

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny Konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2018