Sztuka i filozofia | wykład Profesora Tadeusza Szkołuta

TADEUSZ ANTONI SZKOŁUT – GIANNI VATTIMO: PRZYSZŁOŚĆ SZTUKI W KULTURZE PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI

Galeria Labirynt (ul. ks. J. Popiełuszki 5) 17.12 (środa), godz. 18.00, wstęp wolny

Gianni Vattimo – wybitny włoski filozof i estetyk, propagator tzw. myśli słabej, jeden z ostatnich żyjących przedstawicieli nurtu intelektualnego, określanego umownym mianem postmodernizmu.

Charakterystycznym rysem jego nacechowanej światopoglądowo i aksjologicznie refleksji jest względny optymizm w kwestii szans ambitnej sztuki w kulturze współczesnej, zdominowanej przez syndrom „mass media – rynek – reklama – moda”. Jego zdaniem, postępująca erozja metafizyki, spowodowana m.in. przez ekspansję popkultury, stwarza nowe pole dla krytycznych działań artystycznych, kierujących się strategiami nazwanymi przezeń „oscylacją” i „dezorientacją”.

Wykład jest próbą namysłu nad tym, czy optymizm G. Vattimo jest uzasadniony.

- - - - -
Wykłady z cyklu „Sztuka i filozofia” są próbą pokazania tego, jaki jest wpływ nurtów filozoficznych na sztukę i odwrotnie, w jaki sposób zagadnienia związane z twórczością i działalnością artystyczną podejmowane są przez teoretyków myśli społecznej i humanistycznej?

Więcej informacji na stronie: labirynt.com

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2014