Spotkanie Starostów i Opiekunów w sprawie Absolutoriów UMCS 2016

Fundacja Absolwentów UMCS serdecznie zaprasza Starostów i Opiekunów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie) na spotkanie dotyczące organizacji uroczystego zakończenia studiów pod nazwą „Absolutoria 2016”.

Udział w spotkaniu weźmie Pani Prorektor ds. Studenckich,  prof. Urszula Bobryk, która objęła patronat nad uroczystościami absolutoryjnymi UMCS.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 29 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin).

Szczegółowe informacje na temat Absolutoriów 2016 znajdują się stronie: www.faumcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2016