Seminarium: Polskie pole nauk społecznych a pole władzy. Dynamika zależności w okresie powojennym

Zakład Socjologii Zmiany Społecznej UMCS i Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na seminarium naukowe pt.: Polskie pole nauk społecznych a pole władzy. Dynamika zależności w okresie powojennym.

Czas i miejsce wydarzenia:

Seminarium odbędzie się 9 maja br. (środa) w godzinach 16.00-18.30 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w sali obrad Rady Wydziału FiS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4.

Program spotkania:

 • Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS (IS UMCS) – Powitanie zgromadzonych i wprowadzenie
 • Dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW (ISS UW) – Polskie pole władzy. Zarys przemian struktur i wyzwania analiz porównawczych
 • Dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW (IS UW) – Socjologia polska po 1945. W stronę nauki upaństwowionej
 • Dr Tomasz Warczok (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Polskie pole socjologii a przemiany w przestrzeni socjologii światowej
 • Dr Hanna Dębska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Trajektoria pola teorii prawa w okresie powojennym w Polsce
 • Dr Valentine Behr (Uniwersytet Śląski) – Między nauką a polityką. Historia najnowsza w okresie powojennym
 • Mgr Jakub Szumski (IH PAN) – Historiografia w praktyce. Spojrzenie z wewnątrz

Po referatach zapraszamy do dyskusji.

 

  Aktualności

  Data dodania
  9 maja 2018