Prestiżowy projekt w Instytucie Socjologii UMCS

Dr Dominika Polkowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS została kierownikiem prestiżowego projektu, który będzie realizowany w międzynarodowym konsorcjum projektowym z udziałem Słowacji, Chorwacji i Estonii - ze środków Komisji Europejskiej (DG Employment, Social Affairs and Inslusion).

UMCS będzie liderem projektu. Sukces dr Polkowskiej jest tym większy, że wskaźnik sukcesu w aplikowaniu o środki w konkursach, organizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia, wynosi zaledwie kilka procent.

Dr Polkowska wraz z zespołem z Instytutu Socjologii będzie realizować projekt pt. "Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries" w ramach konkursu "Improving expertise in the field of industrial relations".

Realizacja projektu zaplanowana jest na 23 miesiące, a oprócz instytucji naukowo-badawczych oraz uniwersytetów weźmie w nim udział także organizacja pozarządowa ze Słowacji. Dr Dominice Polkowskiej gratulujemy sukcesu!

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2020