Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów

Wydziałowa Komisja do Wspierania Badań Młodych Naukowców ogłasza nabór wniosków na prowadzenie w 2019 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski wraz z planem zadania badawczego (wzór w załączeniu zał. 1) zaopiniowane przez:

  • Kierownika Zakładu i Dyrektora Instytutu (pracownicy) należy składać do 15.02.2019 r. (piątek) w Sekretariacie Instytutu.
  • Promotora i Kierownika Studiów Doktoranckich (doktoranci) należy składać do 15.02.2019 r. (piątek) w Dziekanacie p. 6.

dr hab. Andrzej Ostrowski
Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2019