Konferencja: Procesy medykalizacji

Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z okazji 25-lecia powstania Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie polskim, która odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Lublinie.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań na temat procesów medykalizacji obecnych we współczesnym społeczeństwie polskim prowadzonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Organizatorzy zapraszają badaczy zajmujących się medykalizacją rozumianą jako proces powiększania się władzy instytucji medycznych, jak i skupiających się na medykalizacji będącej zmianą o charakterze kulturowym. Organizatorzy zainteresowani są zarówno biomedykalizacją, redukującą problemy codziennego życia do zjawisk o charakterze biochemicznym, jak i szeroko rozumianą terapeutyzacją/psychologizacją relacji międzyludzkich. Szczególnie interesujące jest pytanie, czy medykalizacja w rodzimych warunkach nabywa swoistych, lokalnych cech, czy może jest przede wszystkim odtworzeniem procesów medykalizacji przebiegających na poziomie globalnym. Duże znaczenie mają również kwestie definiowania procesów medykalizacji oraz metod oceny ich zaawansowania. Organizatorzy mają także nadzieję, że konferencja umożliwi lepsze poznanie się i wymianę opinii badaczy zainteresowanych tą problematyką.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.02.2016 r. na adres m.nowakowski[małpa]umcs.pl (w załączonym formularzu).

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2016