Konferencja: Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

Zakład Etyki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej” (Spotkanie poświęcone pamięci prof. Eugeniusza Górskiego w piątą rocznicę jego śmierci), zaplanowanej na 13 – 14 września 2018 r.

Celem spotkania naukowego nie jest krytyka dominującego porządku aksjologicznego, ale przypomnienie wspomnianej zasady różnorodności. Organizatorzy zakładają, że tylko walka między pomysłami i różnymi modelami życia powoduje, że życie poprawia się autentycznie na poziomie indywidualnym i społecznym. Chociaż opanowanie koncepcji i modelu, nawet w wielu aspektach, prędzej czy później prowadzi do letargu i stagnacji.

W tej sytuacji postanowiliśmy odwołać się do innego systemu wartości, nie opartego na protestantyzmie, który odzwierciedla bogatą tradycję narodów południowej Europy. Wybór języka hiszpańskiego w tym przypadku pozwala, w naszym poszukiwaniu różnorodności, iść jeszcze dalej, poza Europę, do krajów Ameryki Łacińskiej. W sferze wartości chcieliśmy sprzeciwić się temu systemowi, który pochodzi z kalwinizmu (korzyść ekonomiczna, pragmatyzm i idea, że każde z naszych działań musi mieć określony cel) do drugiego systemu, ważniejszego, bardziej ludzkiego, systemu, który dominuje w krajach Katolicy z południowej Europy i Ameryki Łacińskiej (brak zainteresowania, wylewność, spontaniczność).

Ważne informacje:

  • 1 czerwca 2018 – termin nadsyłania abstraktów
  • 13 – 14 września 2018 – termin konferencji
  • Opłata konferencyjna - 150 EUR / 600 PLN

Folmularz zgłoszeniowy

Szczegóły na stronie internetowej:

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2018