IX Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EPISTEME, która odbędzie się 25-26 maja 2019 roku w Lublinie. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem Konferencji jest rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród pasjonatów filozofii, a sama Konferencja wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń popularyzujących filozofię.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

 • dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW – Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Warszawski
  Tytuł wystąpienia: O źródłach i metodach poznania filozoficznego
 • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL – Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Tytuł wystąpienia: Emocje moralne a geneza moralności
 • dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK – Wydział Filozoficzny, Akademia IGNATIANUM w Krakowie
  Tytuł wystąpienia: Filozofia poza Akademią

Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii, którzy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, wygłosić referaty oraz spędzić czas w przyjaznej atmosferze podczas wydarzenia skupiającego Gości z całej Polski.

http://www.konferencja-episteme.pl

 

  Aktualności

  Data dodania
  24 maja 2019