II edycja Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi na esej filozoficzny

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi. Edycja II: Czy nauka i technika potrafią sprostać starożytnemu wezwaniu: Poznaj samego siebie?

Wzorem długiej tradycji Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zamierza raz w roku doprowadzić do prawdziwej i możliwie szerokiej konfrontacji stanowisk. Do takiej konfrontacji dochodzi zwykle na sali seminaryjnej – z konieczności jednak w ograniczonym gronie. Podobnie jest na konferencjach czy przy okazji wydawania zbiorów tesktów. W publicystyce tempo produkcji często uniemożliwia dostateczną głębię, odwagę i ścisłość namysłu. Na rynku książek z kolei – gdzie spotykają się wreszcie wszystkie głosy i myśli – różnorodność poruszanych tematów i zagadnień sprawia, że w istocie mamy do czynienia z wieloma debatami i polemikami. Ramy konkursowe pozwolą być może na autentyczne zderzenie.

O czym myśleć? Co jest właściwą rzeczą myślenia? Czy istnieje w ogóle coś, czego nie można odczuć, w co nie można uwierzyć, ale co można jedynie pomyśleć? Nie znamy odpowiedzi na te pytanie, toteż będziemy zmieniać i precyzować tematy kolejnych edycji, zawsze przy tym starając się nie ograniczać grona uczestników do kręgów akademickich. Polityka, sztuka, etyka, religia, nauka, przyroda, umysł, historia – będziemy pytać o wszystko.

Tegoroczne pytanie pragniemy rozumieć możliwie szeroko. Czekamy na teksty z filozofii nauki, historii techniki, etyki, teorii poznania, antropologii i – oczywiście – metafizyki, na rozważania szczegółowe i te najbardziej ogólne, konkretne analizy i abstrakcyjne koncepcje. Nie dokonując z góry rozstrzygnięć co do istoty nauki (tudzież nauk) i techniki ani natury tego, czym jest poznanie bądź rozumienie siebie (kto i co ma tutaj poznać lub rozumieć?), chcemy raczej skłonić wszystkich potencjalnych uczestników do zastanowienia nad relacją między nauką i techniką a autorefleksją, zadaniem wejrzenia w siebie, postawionym niegdyś przez Apolla (czy nadal aktualnym?). A gdyby chcieć nawiązać do nieco późniejszej tradycji, można by spytać: czy rozwój nauki i techniki przyczynił się do postępu samorozumienia?

Do udziału zapraszamy profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć. W konkursie może wziąć udział każdy, kto napisze i prześle co najmniej 50-stronicowy tekst. Przyjmujemy wyłącznie prace dotąd niepublikowane. Pięc spośród nadesłanych prac jury zakwalifikuje do finału. Na laureata czekają trzy nagrody: pieniężna, rzeczowa oraz publikacja zwycięskiego eseju w postaci osobnej książki.

Zasady konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.barbaraskarga.org.

Prace prosimy nadsyłać na adres Fundacji:
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do 30 sierpnia 2014 roku jury konkursu ogłosi nazwiska 5 finalistów. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi 4 października 2014 roku podczas uroczystego wręczenia Nagrody laureatowi konkursu. Wszystkie informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie Fundacji.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: fundacja@barbaraskarga.org.

    Aktualności

    Data dodania
    20 stycznia 2014