Filozoficzne idee, koncepcje i inspiracje Stanisława Lema - Światowy Dzień Filozofii

Szanowni Państwo,

z okazji Światowego Dnia Filozofii oraz Roku Stanisława Lema serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum poświęconym filozoficznym wątkom w twórczości Lema Filozoficzne idee, koncepcje i inspiracje Stanisława Lema organizowanym przez Instytut Filozofii UMCS, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz czasopismo „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”.

Sympozjum odbędzie się 18 listopada 2021 r. w trybie hybrydowym – w formie tradycyjnej w auli Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5) oraz on-line za pomocą platformy Zoom (link zostanie przesłany w późniejszym terminie). Czas przeznaczony na referat – 30 min. (łącznie z dyskusją).

Planujemy publikację tekstów w czasopiśmie naukowym „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, wydawanym przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Filozofii UMCS (http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl). Język publikacji – polski lub angielski. Do zgłaszania tekstów zapraszamy również osoby, które nie będą czynnie uczestniczyć w sympozjum.

Termin zgłaszania referatów upływa 25 października 2021 r. (poniedziałek).

W przypadku przyjęcia zaproszenia uprzejmie prosimy o podanie następujących informacji:
Imię i nazwisko, afiliacja.
Proponowany tytuł referatu i streszczenie.
Forma – stacjonarna / on-line

Osobom przybywającym do Lublina zapewniamy hotel.

Serdecznie zapraszamy
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
lukasik@poczta.umcs.lublin.plTel. 508 088 041

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2021