Filozoficzne idee, koncepcje i inspiracje Stanisława Lema - Światowy Dzień Filozofii

18 listopada 2021 r. (czwartek, godz. 10.00-13.00) z okazji Światowego Dnia Filozofii oraz Roku Stanisława Lema odbędzie się sympozjum poświęcone filozoficznym wątkom w twórczości Lema.

Sympozjum odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą platformy Zoom.

Link do wydarzenia na platformie ZOOM.

Organizatorami są Instytut Filozofii UMCS, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz czasopismo „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”.

Streszczenie referatów - link

Planujemy publikację tekstów w czasopiśmie naukowym „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, wydawanym przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Filozofii UMCS (filozofiainauka.ifispan.waw.pl). Język publikacji – polski lub angielski. Do zgłaszania tekstów zapraszamy również osoby, które nie będą czynnie uczestniczyć w sympozjum, a pragną wnieść wkład w upowszechnienie myśli filozoficznej Stanisława Lema.
Termin zgłaszania artykułów do publikacji w „Filozofia i Nauka” – 15 marca 2022 r.

Program

10.00 Otwarcie sympozjum

Otwarcie sympozjum

10.00-10.30 Paweł Polak i Roman Krzanowski, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

Dlaczego wizje rozwoju techniki Stanisława Lema okazały się zaskakująco trafne?

10.30-11.00 Ryszard Gaj, Instytut Filozofii Uniwersytet w Białymstoku

Lem – „geniusz innych światów” – w świecie języka hiszpańskiego

11.00-11.30 Jakub Gomułka, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Futurologia chrześcijaństwa i problem zła

11.30-12.00 Filip Kobiela, Zakład Filozofii i Socjologii, AWF Kraków

Szczepionka przeciw złu: o Lemowskiej idei betryzacji

12.00-12.30 Liliana Kozak, Instytut Filozofii UMCS

Człowiek w relacji z technologią


Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2021