Spotkanie podsumowujące projekt "Pierwsze kroki w branży UCD"

14.05.2019

Galeria ze spotkania podsumowującego projekt "Pierwsze kroki w branży UCD", w którym uczestniczyła grupa studentów kognitywistyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (kierowana przez doktor Aleksandrę Kołtun – Instytut Filozofii UMCS) Lubelska Grupa Badawcza oraz Koło Kognitywistyki UMCS. Na zlecenie kolektywu kilku.com utworzyli zespół badawczy pracujący w projekcie oznaczenia ciągów komunikacyjnych.

fot. Krzysztof Trojnar