Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Michalika

DYREKTOR INSTUTUTU FILOZOFII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOZOFII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zawiadamiają, że w dniu

7 grudnia 2022 r. o godz. 15:30 

w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Grzegorza Michalika 

nt. „Od podmiotu sensu do podmiotu popędu - problem podmiotowości w nauczaniu Jacques`a Lacana” 

promotor:

dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS– Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ – Instytut Psychologii, UJ, Kraków,

dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, prof. UAM – Instytut Kulturoznawstwa, UAM, Poznań.

dr hab. Andrzej Leder, prof. IFiS PAN - Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4).

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy do 6 grudnia 2022 r. do godz. 15:30 na adres emil.bartkiewicz@mail.umcs.pl

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Fotorelacja z wydarzenia

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2022