Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Informujemy, że w roku akademickim 2022/2023 studenci I roku (studia licencjackie i magisterskie) są zobowiązani do odbycia szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line.
Szkolenia prowadzone będą (w języku polskim oraz języku angielskim) w formule on-line.

Szkolenia w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzący: mgr Witold Muszyński),
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski),
 • przysposobienia bibliotecznego (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa)

obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia należy odbyć od 03.10.2022 r. do 15.02.2023 r.

Z uwagi na wdrożenie nowego sytemu bibiliotecznego szkolenie z przysposobienia bibliotecznego zostanie uruchomione 09.01.2023 r.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line.

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien:

 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS (logowanie jak do systemu USOS)
 2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie >  Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w dniach 16-17.02.2023 r.

Szkolenia są organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia:

  Aktualności

  Data dodania
  3 października 2022