Lubelski Festiwal Nauki - zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach XVIII edycji

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS informuje, że została uruchomiona rejestracja projektów do zaprezentowania na XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 10-16 września 2022 r. pod hasłem „Ogrody Nauki”.

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki realizowane są projekty festiwalowe i piknikowe, które mają na celu upowszechnianie, promowanie oraz popularyzację nauki i badań naukowych.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW na stronie festiwalu jest możliwe do końca czerwca 2022 r.:
www.festiwal.lublin.pl/projekty/reg.html

Tegoroczna edycja XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki jest organizowana w formie HYBRYDOWEJ. Wytyczne zgłoszenia projektu ONLINE mogą Państwo znaleźć pod  linkiem: https://www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_online

Pozostałe WYTYCZNE zgłaszania projektów: www.festiwal.lublin.pl/regulamin-zalacznik-1/

PRZEWODNIK dla osób zgłaszających projekty jest dostępny pod linkiem:
www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_przewodnik

REGULAMIN XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki: www.festiwal.lublin.pl/regulamin/

Kto może przygotować projekt?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie.

Kierownikiem projektu zgłaszanego przez studentów jest pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny związany z tematyką proponowanego projektu z macierzystej uczelni, w przypadku kół i organizacji studenckich kierownikiem jest opiekun tych organizacji.

Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych i 1 projekt piknikowy.

Określona jednostka uczelni (pracownia/zakład/katedra) może zgłosić maksymalnie 1 projekt piknikowy.

W zależności od formy projektu należy uwzględnić odpowiednią liczbę przygotowujących i przedstawiających:

 1. wykład – kierownik projektu i maksymalnie 2 współorganizatorów;
 2. ćwiczenie/ laboratorium/ seminarium – kierownik projektu, maksymalnie 4 współorganizatorów i do 10 studentów;
 3. projekt piknikowy – kierownik projektu, maksymalnie 5 współorganizatorów i do 10 studentów.

W 2022 r. organizatorzy festiwalu podjęli decyzję o nieusuwaniu kont z edycji 2021. Zatem jeśli w 2021 r. wzięli Państwo aktywny udział w Festiwalu (jako uczestnik, kierownik projektu lub koordynator), konto zostało zachowane. 

Jeśli kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) nie brała aktywnego udziału w LFN 2021, powinna utworzyć konto o profilu „kierownik projektu”.

Zachęcamy do śledzenia informacji o Lubelskim Festiwalu Nauki na stronie internetowej organizatora: www.festiwal.lublin.pl/ oraz na Faceboooku:  www.facebook.com/festiwal.nauki.lublin/

Koordynatorem wydziałowym XVIII edycji Lubelskiego Festiwal Nauki
na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS jest mgr Anna Dudkowski-Sadowska,
Kontakt e-mail: anna.dudkowski-sadowska@mail.umcs.pl .

  Aktualności

  Data dodania
  20 czerwca 2022