Konferencja: Granice – przestrzeń – migracje

Serdecznie zapraszamy do udziału w studencko-doktoranckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Granice – przestrzeń – migracje”, która odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Konferencja organizowana jest w ramach Dnia Socjologa przez Instytut Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Lubelski.

PROGRAM KONFERENCJI

Współczesne zmiany globalne to nie tylko zacieranie się granic w wymiarze fizycznym, lecz także powstawanie nowych oraz transgresja starych podziałów. Przestrzeń, w której funkcjonujemy jako społeczeństwa to nie tylko przestrzeń w świecie fizycznym, ale również w świecie wirtualnym, symbolicznym i w każdym z nich można mówić o granicach i ich przekraczaniu. Migracje to zmiana miejsca pobytu fizycznego i przekraczanie granic w przestrzeni fizycznej, ale także kulturowej, co powoduje pojawienie się innego typu granic.

W trakcie konferencji prelegenci będą starali się odpowiedzieć na pytania: czy istnieje granica poruszania się w tych światach, jak przekraczane są granice i jakie ma to skutki dla życia społecznego.

W sesji plenarnej zostanie przedstawiony aktualny stan badań związanych z projektem badawczym dotyczącym migracji: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”. Projekt ten realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Biorą w niej udział doktoranci i studenci reprezentujący różne dziedziny nauki (socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, urbanistyka i inne).

PLAKAT PDF

Patronat medialny:

  • Radio Lublin

Radio Lublin

  • Radio Centrum

Radio Centrum          

  • Koziolek.pl - Lubelski Serwis Informacyjny

koziolek.pl

  • Academicon

Academicon

    Aktualności