Program MOST (trwa rekrutacja)

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki),
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy  dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w Programie:

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie www.most.amu.edu.pl

KOORDYNATORZY PROGRAMU MOST NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE:

Koordynator na Wydziale Filozofii i Socjologii Programu MOST :

dr Marcin Rządeczka
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 307
Telefon: (81) 537-27-15
E-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  14 listopada 2017