Do pobrania dla studentów

Podanie o usprawiedliwienie nieobecności (.doc w archiwum .zip, pdf)

Informacje o stypendiach w ramach programu Erasmus - regulamin i miejsca (2012-04-25) (pdf)

Informacje dotyczace prac dyplomowych i obron:

Zasady wystawiania faktur za studia i wzór podania o wystawienie faktury (doc)

Regulaminy praktyk:

  • Regulamin śródsemestralnych praktyk zawodowych dla studentów studiów I stopnia kierunku Chemia (doc)
  • Regulamin praktyki zawodowej dla studentów studiów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska (doc)
  • Regulamin praktyki ogólnopedagogicznej na kierunku Chemia (doc)
  • Regulamin praktyki przedmiotowo-metodycznej dla studentów Wydziału Chemii (doc)

Prace dyplomowe: 

Więcej w serwisie UMCS (Wzory dokumentów).