Adres:
Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin

Godziny przyjęć:
piątek: dziekanat nieczynny
od poniedziałku do czwartku: 10.00 – 14.00


Kierownik Dziekanatu:
mgr Elżbieta Kubiak
pok. 7, tel. 81 537 68 48, fax 81 537 68 62
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl


Geografia, studia stacjonarne I i II st.
Danuta Tanikowska
pok. 8, tel. 81 537 68 81
e-mail: danuta.tanikowska@poczta.umcs.lublin.pl


Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne I i II st.
mgr Anna Zasada
pok. 8, tel. 81 537 68 82
e-mail: anna.zasada@poczta.umcs.lublin.pl


Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I st. I rok, II rok, III rok
Pomoc materialna: Geografia, Gospodarka przestrzenna
praktyki, ćwiczenia terenowe
mgr Monika Banecka
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: monika.banecka@poczta.umcs.lublin.pl


Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I st. IV rok
Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne II st.
Pomoc materialna: Geoinformatyka, Turystyka i rekreacja
praktyki, ćwiczenia terenowe
mgr Ewa Chłopek
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: ewachlopek@poczta.umcs.lublin.pl


Geoinformatyka, studia stacjonarne I i II st.
Nauczanie geografii, studia podyplomowe niestacjonarne
mgr inż. Grzegorz Kosmala
pok. 11, tel. 81 537 68 01
email: grzegorz.kosmala@poczta.umcs.lublin.pl