Dziekanat

Godziny pracy:

  • poniedziałek - czwartek - godz. 10.00-14.00
  • piątek - nieczynny 
  • sobota - godz. 8.00-12.00 (studenci zaoczni)

Obsługa techniczno-biurowa w roku 2016/2017

Bezpieczeństwo narodowe

Stacjonarne I rok, I stopień

mgr Krzysztof Piskorz  
tel. (81) 537 60 21, pok. 027
krzysiek.piskorz@poczta.umcs.lublin.pl 

II rok, I stopień mgr Anna Lewartowicz
tel. (81) 537 6037, pok. 027 
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl
III rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
I rok, II stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
Niestacjonarne I rok, I stopień mgr Anna Lewartowicz 
tel. (81) 537 6037, pok. 027  
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl
II-III rok, I stopień mgr Krzysztof Piskorz  
tel. (81) 537 60 21, pok. 027
krzysiek.piskorz@poczta.umcs.lublin.pl 
I rok, II stopień mgr Iwona Szaliłow  
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl

Dziennikarsto i komunikacja społeczna

Stacjonarne I rok, I stopień mgr Iwona Szaliłow 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl
II rok, I stopień mgr Anna Lewartowicz
tel. (81) 537 6037, pok. 027 
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl
III rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
I rok, II stopień mgr Elżbieta Kolińska 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
ekolman@poczta.umcs.lublin.pl 
II rok, II stopień mgr Krzysztof Piskorz  
tel. (81) 537 60 21, pok. 027
krzysiek.piskorz@poczta.umcs.lublin.pl 

International relations

Stacjonarne

 

I rok, II stopień mgr Krzysztof Piskorz  
tel. (81) 537 60 21, pok. 027
krzysiek.piskorz@poczta.umcs.lublin.pl 
II rok, II stopień mgr Krzysztof Piskorz  
tel. (81) 537 60 21, pok. 027
krzysiek.piskorz@poczta.umcs.lublin.pl 

Politologia

Stacjonarne     I rok, I stopień mgr Elżbieta Kolińska 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
ekolman@poczta.umcs.lublin.pl
II rok, I stopień mgr Iwona Szaliłow 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl
III rok, I stopień mgr Anna Lewartowicz
tel. (81) 537 6037, pok. 027 
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl
I rok, II stopień mgr Iwona Szaliłow 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl
II rok, II stopień mgr Elżbieta Kolińska 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
ekolman@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Stacjonarne  I rok, I stopień mgr Elżbieta Kolińska 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
ekolman@poczta.umcs.lublin.pl
II-III rok, I stopień mgr Iwona Szaliłow 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl

 Stosunki międzynarodowe  

Stacjonarne     I rok, I stopień mgr Krzysztof Piskorz  
tel. (81) 537 60 21, pok. 027
krzysiek.piskorz@poczta.umcs.lublin.pl 
 II rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
 III rok, I stopień mgr Elżbieta Kolińska 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
ekolman@poczta.umcs.lublin.pl
I rok, II stopień mgr Iwona Szaliłow 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl
II rok, II stopień mgr Elżbieta Kolińska 
tel. (81) 537 60 24, pok. 028 
ekolman@poczta.umcs.lublin.pl

Studia wschodnioeurpejskie

 Stacjonarne   II rok, II stopień mgr Anna Lewartowicz
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl
Społeczeństwo informacyjne
Stacjonarne I rok, I stopień mgr Anna Lewartowicz
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Obsługa studentów programu LLP ERASMUS i gości zagranicznych (LLP ERASMUS students and foreign visitors)

mgr Anna Lewartowicz
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl