Opiekunowie lat w roku akademickim 2022/2023

 

studia stacjonarne I°

 Kierunek I rok  II rok III rok
 Ekonomia  dr Piotr Zieliński mgr Gabriela Dycha mgr Jan Braun

Finanse
i rachunkowość 

mgr Magdalena Panasiuk-Kwiatek  mgr Ewelina Berlińska mgr Jacek Jakubczak
 Logistyka  dr Mateusz Hałka dr Piotr Nieradka dr Łukasz Jasiński
Zarządzanie  mgr Paweł Wójcik  mgr inż. Katarzyna Budzyńska dr Patrycja Marzec-Braun
Analityka gospodarcza   dr Kalina Grzesiuk dr Ada Domańska mgr Arleta Kędra
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze dr Dorota Chmielewska-Muciek  _______________ _______________
Business Analytics dr Anna Matras-Bolibok _______________ _______________

studia niestacjonarne I°

 Finanse i rachunkowość  mgr Kamil Mazurkiewicz dr Anna Budzyńska dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS
Logistyka _______________ _______________ dr Grzegorz Kwiatkowski

studia stacjonarne II°

Logistyka dr Bartłomiej Twarowski dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS _______________ 
Analityka gospodarcza dr Olga Smalej-Kołodziej dr Łukasz Kański _______________ 
Data Science dr Monika Jakubiak  dr Anna Tatarczak  _______________ 

studia niestacjonarne II°

Logistyka dr Jarosław Banaś dr Bożena Oleszko-Kurzyna _______________