Opiekunowie lat w roku akademickim 2023/2024

 

studia stacjonarne I°

 Kierunek I rok  II rok III rok
 Ekonomia mgr Joanna Czaplak  dr Piotr Zieliński mgr Gabriela Dycha

Finanse
i rachunkowość 

dr Joanna Świerk mgr Magdalena Panasiuk-Kwiatek  mgr Ewelina Berlińska
 Logistyka dr Łukasz Jasiński  dr Mateusz Hałka dr Piotr Nieradka
Zarządzanie  dr Patrycja Marzec-Braun  mgr Paweł Wójcik

dr inż. Katarzyna Budzyńska

Analityka gospodarcza  dr Magdalena Jaworzyńska  dr Kalina Grzesiuk

dr Ada Domańska

 Międzynarodowe stosunki gospodarcze dr Bożena Oleszko-Kurzyna  dr Dorota Chmielewska-Muciek _______________
Business Analytics dr Anna Tatarczak dr Anna Matras-Bolibok _______________

studia niestacjonarne I°

 Finanse i rachunkowość dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS  dr Kamil Mazurkiewicz dr Anna Budzyńska

studia stacjonarne II°

Logistyka dr Monika Ratajczyk dr Bartłomiej Twarowski, prof. UMCS _______________ 
Analityka gospodarcza dr Łukasz Kański dr Olga Smalej-Kołodziej _______________ 
Data Science  dr Jacek Jakubczak dr Beata Żukowska _______________ 

studia niestacjonarne II°

Logistyka

dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS

dr Jarosław Banaś _______________