Tematy prac proponowanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze

Poniżej znajduje się lista tematów zaproponowanych przez naszych partnerów, które mogą stanowić interesujące wyzwania badawcze dla studentów.

  1. Wpływ zawarcia umowy faktoringowej, cesji na rzecz Faktora oraz włączenia go w czynności monitoringowe klientów przedsiębiorstwa a zmiana w kulturze płatniczej tych podmiotów (Pekao Faktoring)
  2. Faktoring a inne formy finansowania obrotowego (Pekao Faktoring)
  3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania faktoringu w Polsce (Pekao Faktoring)
  4. Trendy rozwoju usług faktoringowych w Polsce (Pekao Faktoring)
  5. Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa (Pekao Faktoring)
  6. Przygotowanie narzędzia do analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa (Orange Polska)
  7. Uproszczenie/usprawnienie księgowania faktur korygujących stanowiących nakład na środkach trwałych w SAP z tytułu skonta za przyspieszoną płatność po wystawieniu OT (Orange Polska)

Jeśli jesteś zainteresowany którymś z powyższych tematów, skontaktuj się ze swoim promotorem naukowym, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad Twoją pracą dyplomową. Aby uzyskać więcej informacji związanych z tematami i możliwością współpracy z firmą, skontaktuj się z administracją wydziału. Pracując nad tymi tematami, będziesz miał okazję zdobyć praktyczne doświadczenie i pogłębić swoją wiedzę na temat aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych.

Życzymy owocnej pracy i sukcesu w realizacji prac dyplomowych!

Kontakt do administracji wydziału: Agnieszka Gryglicka - agnieszka.gryglicka@mail.umcs.pl, tel. 81 537 51 71.