Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Matras-Bolibok

dr Anna Matras-Bolibok
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Matras-Bolibok
https://orcid.org/0000-0001-9646-4472
Konsultacje

W semestrze letnim 2022/2023:


Stacjonarnie, p. 720:


poniedziałek: 10:00-11.30 - tydzień żółty


środa: 13:00-14:30 - tydzień niebieski


On-line MS Teams:


wtorek: 13:15-14:45 - tydzień żółty


wtorek: 9:30-11:00 - tydzień niebieski 


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr Anna Matras-Bolibok; 


Kod zespołu: 2w2yo6r


 


Summer semester 2022/2023:


Office hours for the students of the first year of Business Analytics:


Wednesday (once a fortnight): 9:00 a.m. - 9.45 a.m.


on MS Teams platform: Business Analytics YT, access code: g7t4dzn

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 720
20-031 Lublin

O sobie

Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej.

Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczny UMCS, rozprawa doktorska „Innowacje jako czynnik rozwoju regionalnego”, promotor prof. dr hab. Urszula Wich, obroniona z wyróżnieniem.

Magister ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS, studia ukończone z wyróżnieniem - Dyplom Uznania JM Rektora UMCS. 

Absolwentka Podyplomowych Studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim, na licencji Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.

Staż naukowy na Universitá degli Studi di Roma „La Sapienza” (Rzym, Włochy)

Działalność naukowa koncentruje się wokół problematyki innowacji i ich roli w rozwoju gospodarczym, w szczególności na poziomie regionalnym.

Aktualnie: wykonawca w projekcie naukowym pt. „Rola innowacji w procesach konwergencji technologicznej w europejskiej przestrzeni regionalnej”, realizowanym od 31.10.2018 r., finansowanym ze środków NCN  (nr 2017/27/B/HS4/00893), kierownik: dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS.

Współautorka ekspertyz naukowych z zakresu innowacyjności i determinant rozwoju regionalnego, wykonanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w tym jednej w ramach projektu BRIDGES: „Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions” (Program Interreg Europa 2014-2020), członek panelu ekspertów opracowujących kryteria monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, członek zespołu przygotowującego raport „Specjalizacje gospodarcze Lublina – w nowym europejskim układzie współzależności ekonomicznych (w perspektywie do 2030 r.)” na potrzeby opracowania Strategii Lublin 2030  na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.