Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Kamieniecka

Stanowisko
profesor uczelni dyd
Jednostki
WYDZIAŁ EKONOMICZNY, KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Funkcje
Prodziekan
Telefon
81 537 51 95 lub 81 537 52 08
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

bieżące informacje o dyżurach dziekańskich/konsultacjach na stronie Wydziału Ekonomicznego oraz drzwiach pok. 305/420,


dyżury dziekańskie - pok 305 (śr. 14.30-15.30  i czw. 13.00-14.00)


konsultacje - pok 420/305 (śr. 11.00-12.00 i czw. 12.00-13.00)


 

Adres

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Rachunkowości, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin