Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Kamieniecka

Stanowisko
profesor uczelni dydaktyczny
Jednostki
WYDZIAŁ EKONOMICZNY, KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Funkcje
Prodziekan
Telefon
81 537 51 95 lub 81 537 52 08
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

bieżące informacje o dyżurach dziekańskich/konsultacjach na stronie Wydziału Ekonomicznego oraz drzwiach pok. 305/420,


dyżury dziekańskie - pok 305 (śr. i czw.12.00-13.00)


konsultacje - pok 420/305 (śr. i czw. 11.00-13200)


 

Adres

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Rachunkowości, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin