Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Kamieniecka

dr Małgorzata Kamieniecka
Stanowisko
profesor uczelni dyd
Jednostki
WYDZIAŁ EKONOMICZNY, KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Funkcje
Prodziekan
Telefon
81 537 52 08 lub 81 537 51 95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje i dyżury dziekańskie: MS Teams, środa i czwartek w godzinach 10.00-11.30;


kod zespołu: ogu10uk


ZAPRASZAM


Uwaga: w dn. 21-22.10.br dyżury i konsultacje odwołane.


 


 


 

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, pok. 305/420
20-031 Lublin