Program zajęć

Program kursu Szkoły Giełdowej „Podstawy inwestowania na giełdzie” realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:

 • Pojęcia wstępne
 • Rynek kapitałowy
 • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
 • Instytucje zbiorowego inwestowania

 2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:

 • Rynek giełdowy
 • Systemy notowań
 • Rodzaje zleceń
 • Harmonogram sesji
 • Nadzór nad sesją

 3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

 • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
 • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
 • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
 • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa

 4. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:

 • Sprawozdania finansowe spółek
 • Wskaźniki rynkowe
 • Analiza fundamentalna
 • Jak korzystać z informacji

 5. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:

 • Pojęcie portfela inwestycyjnego
 • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Analiza techniczna
 • Trendy rynkowe

Program kursu Szkoły Giełdowej „Giełda dla średniozaawansowanych” realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. Do udziału w kursie zapraszamy absolwentów kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz innych zainteresowanych. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

1. Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5 godziny), w tym m.in.:

 • Kontrakty terminowe
 • Opcje giełdowe
 • Certyfikaty turbo

2. Funkcjonowanie Giełdy (2 godziny), w tym m.in.:

 • Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
 • Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
 • Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
 • Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych

3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

 • Produkt krajowy brutto (PKB)
 • Cykl koniunkturalny
 • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
 • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
 • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
 • Koniunktura gospodarcza na świecie
 • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie

4. Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:

 • Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
 • Otoczenie branżowe - charakterystyka
 • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
 • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału
 • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
 • Wycena porównawcza
 • Wycena spółki – analiza wrażliwości

5. Analiza techniczna i teoria portfelowa (3,5 godziny), w tym m.in.:

 • Świece i ich rodzaje
 • Formacje zmiany i kontynuacji
 • Oscylatory i wskaźniki
 • Teoria portfelowa