Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Nieradka

mgr Piotr Nieradka
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 i ZAJĘCIA prowadzone są w formie zdalnej (do odwołania).

Konsultacje w okresie jesiennym r.akad. 2020/2021:
- 15.09, godz. (niebawem)

Forma kontaktu:
- E-mail
- Ms. Temas (kod: ycon4uv)

Odwołane konsultacje:

Nieobecność:
- 30.07-10.09 urlop

[Ost. mod. 28.07.2021 r.]

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 / p. 1102
20-031 Lublin

O sobie

****
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej 2021,
na Wydziale Ekonomicznym UMCS

****

Potwierdzenie woli podjęcia studiów
https://rekrutacja.umcs.pl/wyniki-rekrutacji-co-dalej/

****

Terminarz rekrutacji
https://rekrutacja.umcs.pl/terminarz-rekrutacji-i-przyjmowania-dokumentow/

****

Wydział Ekonomiczny
od 19 do 28 lipca w godz. 9-14, sala A2 i A3
 
Dokumenty będzie można dostarczyć:
- pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
lub
- osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

****

 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-5791-7448

https://scholar.google.pl/PiotrNieradka

****

Obecnie prowadzę badania mające na celu identyfikację kluczowych atrybutów informacji wejściowej (danych/informacji wprowadzanych do systemu) oraz informacji wyjściowych (pozyskiwanych po etapie ich przetworzenia przez systemy) wśród użytkowników zróżnicowanych systemów informacyjnych na wybranych polskich uczelniach wyższych.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji badań poprzez wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety, w wersji on‑line (zajmuje około 15-20 min):

(Kwestionariusz dla studentów uczelni wyższych)
https://ankiety.ekonomia.umcs.lublin.pl/index.php/553146?lang=pl

(Kwestionariusz dla pracowników uczelni wyższych)
https://ankiety.ekonomia.umcs.lublin.pl/index.php/958434?lang=pl

Bardzo dziękuję za udział w ankiecie!

****

 Publikacje:

 


Ogłoszenia

 

Informacje (o realizowanych zajęciach) przekazywane będą (w obrębie kursów umieszczonych) na KAMPUS-ie UMCS. Natomiast zajęcia realizowane są z wykorzystaniem MS.TEAMS.

****

ZASADY NA KOLOKWIACH
* Na I poprawie można zdobyć ocenę max dobrą (4)
* Na II poprawie można zdobyć ocenę max dostateczną (3)

****

  WYNIKI KOLOKWIÓW
dostępne w godzinach konsultacji

****

POLECANE STRONY WWW

(10 rzeczy, które powinien wiedzieć student)
https://blogtechniczny.pl/poradnik-studencki/

(praktyczny kurs Excela)
http://excelszkolenie.pl

(praktyczny kursy porgramowania)
https://www.w3schools.com/sql/

(praktyczny kursy SQL)
https://www.udemy.com/blog/beginners-guide-to-sql/

****

UWAGI dotyczące praktyk
dla studentów Analityka Gospodarcza (2018/2019)
https://kampus.umcs.pl/enrol/index.php?id=1743

****