Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Paweł Wójcik

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JAKOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w okresie sescji 2019/2020 


poniedziałek: 18:15-19:45


środa: 18:15-19:45       


Konsultacje dla Igo roku Logistyki


środa: 17:15-18:15


02.10.2019


16.10.2019


30.10.2019


13.11.2019


27.11.2019


04.12.2019


18.12.2019


08.01.2020


22.01.2020


29.01.2020


Wydział Ekonomiczny


p. 1119

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-552 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2018 - studia podyplomowe na kierunku Analiza Danych, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • od 2013 - studia doktoranckie na kierunku Ekonomia, obecnie Nauki o zarządzaniu, Wydział Ekonomiczny UMCS
 • 2012 - mgr, Pedagogika, Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II
 • 2011 - mgr, Zarządzanie, Politechnika Lubelska

Prowadzone zajęcia:

 • Kształtowanie kompetencji menedżerskich
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podstawy zarządzania
 • Metody zarządzania
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Projektowanie systemów zarządzania

Działalność naukowa

Publikacje:

Rakowska A., Wójcik. P., Znaczenie kapitału społecznego w przedsiębiorstwach rodzinnych (w:) M. Popowska (red.), Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju,  Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015, s. 199-211.

Wójcik P., Aktywność zawodowa kobiet na lubelskim rynku pracy, (w:) Badania i analizy rynku pracy województwa lubelskiego, Czasopismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Nr 2 (02)/2014, s. 10-16.

Wójcik P., Empowerment in Modern Organizations - Determinations and Benefits, (w:) Annales UMCS, Sectio H - Oeconomia, Vol. 51, No 3 (2017), s. 161-172.

Wójcik P., Social Protection Expenditures of the European Union Member States in 2004-2012, (w:) Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 25–27 May 2016, Timisoara, Romania, s. 639-646.

Wójcik P., Shortage of Talents - a Challenge for Modern Organizations, (w:) International Journal of Synergy and Research, Vol 6 (2017), s. 123-135.

Wójcik P., The economic competitiveness of post-socialist states accepted into the European Union in 2004, (w:) Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, May 2015, Bari, Italy, s. 1059-1067.

Wójcik P., Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na pomoc społeczną na przykładzie miasta Lublin, (w:) J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Wójcik P., Zarębska A., Sektor MŚP w województwie lubelskim, (w:) Badania i analizy rynku pracy województwa lubelskiego, Czasopismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Nr 1 (03)/2015, s. 23-28.