Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Paweł Wójcik

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JAKOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

adres email:


pawel.wojcik.umcs@gmail.com


 


Zespół: KONSULTACJE mgr Paweł Wójcik


Kod: u10v670


 


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2018 - studia podyplomowe na kierunku Analiza Danych, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • od 2013 - studia doktoranckie na kierunku Ekonomia, obecnie Nauki o zarządzaniu, Wydział Ekonomiczny UMCS
 • 2012 - mgr, Pedagogika, Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II
 • 2011 - mgr, Zarządzanie, Politechnika Lubelska

Prowadzone zajęcia:

 • Kształtowanie kompetencji menedżerskich
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Metody zarządzania
 • Projektowanie systemów zarządzania
 • Zachowania organizacyjne
 • Rozwój pracowników
 • Trening interpersonalny
 • Statystyka w logistyce

Działalność naukowa

Publikacje:

Cichorzewska M., Hysa B., Wójcik P., Wybrane aspekty zarządzania różnorodnością pracowników przemysłu 4.0, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2020.

Rakowska A., Wójcik. P., Znaczenie kapitału społecznego w przedsiębiorstwach rodzinnych (w:) M. Popowska (red.), Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju,  Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015, s. 199-211.

Wójcik P., Aktywność zawodowa kobiet na lubelskim rynku pracy, (w:) Badania i analizy rynku pracy województwa lubelskiego, Czasopismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Nr 2 (02)/2014, s. 10-16.

Wójcik P., Determinants of Employee Turnover Intention, Scientific Papers of Silesian University of Technology, "Organization and Management", No. 149 (2020), s. 725-734.

Wójcik P., Empowerment in Modern Organizations - Determinations and Benefits, (w:) Annales UMCS, Sectio H - Oeconomia, Vol. 51, No 3 (2017), s. 161-172.

Wójcik P., Krzesiński P., Human Capital of Tertiary Graduates in the Context of their Employability in the Labour Market of Lubelskie Province, Scientific Quarterly "Organization and Management", Vol. 4, No. 48 (2019), s. 121-135.

Wójcik P., Social Protection Expenditures of the European Union Member States in 2004-2012, (w:) Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 25–27 May 2016, Timisoara, Romania, s. 639-646.

Wójcik P., Shortage of Talents - a Challenge for Modern Organizations, (w:) International Journal of Synergy and Research, Vol 6 (2017), s. 123-135.

Wójcik P., The economic competitiveness of post-socialist states accepted into the European Union in 2004, (w:) Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, May 2015, Bari, Italy, s. 1059-1067.

Wójcik P., Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na pomoc społeczną na przykładzie miasta Lublin, (w:) J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Wójcik P., Zarębska A., Sektor MŚP w województwie lubelskim, (w:) Badania i analizy rynku pracy województwa lubelskiego, Czasopismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Nr 1 (03)/2015, s. 23-28.