O Szkole Giełdowej

Fundacja GPW oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału
w kursach Szkoły Giełdowej. Program realizowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są dwa kursy:

  • „Podstawy inwestowania na giełdzie” - 14 godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych
    i początkujących inwestorów giełdowych, obejmujący zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych.
  • „Giełda dla średniozaawansowanych” – 14 godzinny kurs, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.